/ by /   Events / 0 comments

AUDRUVIS CHAMPIONS TOUR 2019

Kviečiame visus susipažinti su Audruvis Champions Tour 2019 etapų ir finalo datomis bei nuostatais!

AUDRUVIS CHAMPION TOUR 2019 PROGRAMA

Informacija dalyviams

Trečio etapo birželio 15-16d. gardų planas:

ARKLIDĖ NR 1 (DARŽINĖ)

ARKLIDĖ NR 2 (MEDINĖ)

ARKLIDĖ NR 3 (MEDINĖ)

Teritorijos planas:

 

 

 

 

 

 

___

We kindly invite you to get acquainted with Audruvis Champions Tour 2019 stages and final dates, schedule and regulations!

AUDRUVIS CHAMPIONS TOUR 2019 SCHEDULE

Information for competitors

IIIrd stage – June 15-16th stable plan:

STABLE NR 1 (DARŽINĖ)

STABLE NR 2 (WOODEN)

ARKLIDĖ NR 3 (WOODEN)

Territory plan:

 

 

 

 

 

SHARE THIS


Leave a Reply